YERLİ BESİ
YERLİ BESİ

Çiftliket’in et ürünleri üretiminde kullandığı tüm hayvanlar,  Trakya bölgesinde yetişen menşei şahadetnamesine (besiciden alınan, hayvanın yerli olduğunu kanıtlayan ve üretim yerini gösteren belgeye) sahip, ırkı ve kökeni belli, yüzde yüz yerli besi hayvanlarıdır. Mikrobiyolojik ve fiziki kontrollerden geçirilen hayvanların kesimleri İslami usullere uygun bir şekilde, birinci sınıf tesislerde uzman veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilmektedir.